Lektury obowiązujące w gimnazjum

( na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, z dnia 29 sierpnia 2008 r.)

Wybrane utwory z klasyki światowej:

–  Biblia (fragmenty);

–  mitologia (wybór);

–  Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty);

–  Sofokles - Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

–  William Szekspir – Romeo i Julia;

–  Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty);

–  Karol Dickens – Opowieść wigilijna lub Dawid Copperfield (fragmenty);

–  Antoni Czechow - wybrana nowela;

–  Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę lub Nocny lot;

–  Ernest Hemingway - wybrane opowiadanie.

Wybrane utwory z klasyki polskiej:

–  Bogurodzica;

–  Jan Kochanowski - wybrane fraszki, pieśni, psalmy i treny;

–  wybór poezji barokowej;

–  Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr;

–  Adam Mickiewicz - wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty);

–  Juliusz Słowacki - Balladyna (fragmenty);

–  Aleksander Fredro - Zemsta;

–  Henryk Sienkiewicz – wybrana nowela;

–  Bolesław Prus – wybrana nowela;

–  Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, wybrana nowela.

Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku.

Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny).

Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.

Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży.

Przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu, w tym Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec; Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty).

Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.

Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne i reklamowe.

Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna (co najmniej jeden utwór w każdej klasie).

Inne składniki kultury (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).

Lektura przykładowa:

–  Biblia (Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa);

–  Antoni Czechow - Śmierć urzędnika;

–  Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze;

–  Arkady Fiedler – Dywizjon 303;

–  Melchior Wańkowicz – Ziele na kraterze;

–  Jan Kochanowski – pieśń: Czego chcesz od nas, Panie…;

–  Adam Mickiewicz – Ballady i romanse;

–  Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy;

–  Bolesław Prus - Kamizelka;

–  Zofia Kossak– Szczucka – Bursztyny;

–  utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego.

–  Powieści dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej;

–  Paweł Zuchniewicz – Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża;

–  Karolina Lanckorońska – Wspomnienia wojenne.

Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie Lektura przykładowa